LUŠTĚNICE

Úvodní stránka

facebook_icon

 

 

 


PRONÁJEM KURTŮ

areál 05Tenisové kurty TK Luštěnice slouží především registrovaným členům klubu. Členové klubu mají přednostní právo na jejich využívání. Pronájem kurtů se podřizuje zájmům klubu např. hrací dny pro soutěže družstev a jednotlivců, pořádané turnaje TK, činnost mládeže, tréninky, akce pro sponzory TK, apod.

Pronájem  kurtů pro veřejnost je možný, ale vždy se musí zájemce objednat. Objednávání kurtů je možné, ústně nebo telefonicky u paní

Dubské Květuše –  Sportovní 241, Luštěnice (první bytovka od hlavní brány sportovního areálu) tel.: +420 605 475 993

Hráči, kteří využívají tenisové kurty, musí dodržovat stanovená -pravidla pro užívání kurtů- která jsou vyvěšena u vchodů na kurty. TK si vyhrazuje právo vykázat případně již nepronajímat tenisové kurty hráčům, kteří hrubě porušili stanovená – pravidla užívání kurtů.

Hrací dny družstev, tréninky mládeže i dospělých, akce pořádané TK, budou uvedeny a aktualizovány na těchto stránkách TK.


HRACÍ  ŘÁD  NA  TENISOVÝCH  DVORCÍCH  TK LUŠTĚNICE

1. Tenisové kurty a jejich zázemí mají výhradní právo užívat registrovaní členové TK Luštěnice, při splnění podmínek:

  • úhrada ročního členského příspěvku
  • odpracování stanovených brigádnických hodin

dále sponzoři TK Luštěnice.
tenis

2. Přednostní právo na využívání kurtů mají akce pořádané TK

  • soutěže družstev
  • tréninky dospělých, juniorů
  • místní turnaje a akce pořádané TK

3. Hráči se musí na kurty objednat.

4. Vstup na dvorce je povolen pouze v tenisovém oblečení a obutí – obuv musí mít hladkou podrážku, bez podpatku.

5. Před zahájením hry se musí kurt důkladně  CELÝ!  pokropit, antuka musí být po celou dobu hry vlhká – v případě nutnosti kropit i v rozehrané hře.

6. Po skončení hry jsou hráči povinni kurt upravit hrablem a zamést (síťovačkou, koštětem) celý kurt pokropit .

7. Na kurtech je nutné udržovat pořádek a slušné chování všech hráčů, nerušit při hře ostatní hráče.

8. Provozní doba kurtů není stanovena- dle objednání.

9. Při nedodržení stanovených podmínek může být hráč vykázán z hrací plochy kurtů, kterýmkoli  členem vedení klubu –případně členem klubu, který je pověřen k pronajímání kurtů –